PBNS menawarkan perkhidmatan pengurusan seperti yang berikut:-

  1. Fidyah
  2. Kaffarah
  3. Kumpulan Wang Amal Jariah (KWAJ)
  4. Faraid (Kes-kes yang diserahkan oleh Mahkamah Syariah)
  5. Luqatah
  6. Wang tidak patuh syariah