Enakmen Perbadanan Baitulmal 1998, Seksyen 4 menyatakan bahawa Perbadanan hendaklah terdiri dari ahli-ahli berikut:

 1. seorang Pengerusi;
 2. seorang Timbalan Pengerusi;
 3. Mufti Kerajaan;
 4. seorang wakil dari Kementerian Kewangan dan Jabatan Peguam Besar Negeri yang mewakili Kerajaan Negeri;
 5. tidak lebih daripada tiga orang ahli yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman atau kepentingan dalam perdagangan, perindustrian, kewangan atau perkara-perkara yang berhubung dengannya;
 6. seorang ahli yang mewakili Majlis; dan
 7. orang yang sedang memegang jawatan Pengurus Besar Perbadanan

 

Ahli Lembaga Pengarah PBNS

 • YM S.S. Datuk Haji Bongsu @ Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah (sepanjang tempoh berkhidmat sebagai Mufti Kerajaan Negeri)
 • Tuan Haji Kaim Bin Kalimin, Wakil Kementerian Kewangan (11/10/2017 - 28/02/2019)
 • Puan Suzumaidah Binti Haji Hussain, Wakil Jabatan Peguam Besar Negeri (01/03/2016 - 28/02/2019)
 • Encik Mohd Adnan Rosdin Bin Haji Mohd Ariff, Wakil Majlis Ugama Islam Sabah (01/03/2016 - 28/02/2019)
 • YBhg. Datuk Haji Ahmad bin Sedik (01/03/2016 - 28/02/2019)
 • YBhg. Datuk Adnan bin Puteh
 • Hajah Ratnawati Binti Datuk Haji Osman, Pengurus Besar (01/10/2014 - 29/09/2018)